Blog prowadzony przez dwóch misjonarzy franciszkańskich: o. Adama pracującego w Czechach i o. Dariusza pracującego
w Ameryce Płd. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

piątek, 20 stycznia 2017

Droga do serca

Owocem ciszy jest modlitwa
Owocem modlitwy jest wiara
Owocem wiary jest miłość
Owocem miłości jest służba
Owocem służby jest pokój

bł. Bartolomeo Longo

czwartek, 19 stycznia 2017

Kochanie świata

Jakże można kochać życie, zawierające tyle goryczy, podległe tylu klęskom i niedolom?
Jak w ogóle można nazywać życiem to, co rodzi tyle śmierci i zniszczenia? A przecież ludzie kochają życie i szukają w nim zadowolenia. Tyle jest narzekania na świat, że jest kłamliwy i próżny, a jednak niełatwo godzimy się go opuszczać, bo pragnienia ciała nami kierują. Jedne rzeczy skłaniają do kochania świata, a inne do odrzucenia. Do miłości świata pchają pragnienia ciała, chciwość oczu i pycha żywota, ale za nimi słusznie postępują kary i niedole, rodząc nienawiść świata i zniechęcenie.
Umysł kierowany wyłącznie ku światu poddaje się, niestety, złym upodobaniom i życie zmysłowe uważa za szczęście, bo nie dostrzega miłości Bożej i wewnętrznej szczęśliwości dobra i nie zna ich smaku. Ci zaś, którzy odrzucają całkowicie świetność świata i starają się żyć w świętej dyscyplinie, znają Boską szczęśliwość obiecaną tym, którzy wyrzekli się wszystkiego i jaśniej niż inni widzą, jak bardzo błądzi świat i jak na różne sposoby się okłamuje.
Tomasz a Kempis

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Moc modlitwy

Apostołowie nie organizowali spotkań modlitewnych ani nie prosili Boga, aby uzdrawiał chorych ludzi. Sami ich uzdrawiali – w Jego imieniu. To zaś nadaje całkiem nowy wymiar wyobrażeniom na temat naszego statusu podczas modlitwy. Nie jesteśmy osieroconymi dziećmi, które siedzą na korytarzu w nadziei, że zajęty Ojciec zauważy wsuwane Mu pod drzwiami liściki. Jesteśmy synami i córkami żywego Boga, Jego przyjaciółmi! Korzystajmy z Jego władzy, aby wykonywać zadania.
John Eldredge