Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

czwartek, 21 lipca 2016

Adam i Ewa

Naukowiec, genetyk dr Georgia Purdom z amerykańskiej genetyki molekularnej potwierdza biblijną historię o powstaniu ludzkości, czyli historię o Adamie i Ewie. 
 
Dr Purdom przygotowała dokument – również w wersji DVD – w którym dzieli się współczesnymi odkryciami w dziedzinie genetyki. Okazuje się, że badania potwierdzają to, o czym czytamy w Piśmie Świętym, że wszyscy ludzie wywodzą się od pierwszej pary stworzonej przez samego Boga. „Jedna z największych debat w chrześcijaństwie dotyczy pierwszej dwójki, ludzi, tego czy biblijni Adam  i Ewa byli rzeczywistymi ludźmi, czy też są jedynie wytworem mitów i opowieści. Ci, którzy twierdzą, że wyewoluowaliśmy w ciągu milionów lat, wierzą, że dla Adama i Ewy nie ma miejsca w historii ludzkości. Argumentują, że genetyka udowadnia, iż nie możemy wywodzić się od zaledwie dwóch ludzi. Wielu chrześcijan przyjęło to  stanowisko i sądzi, że istnienie historyczne Adama i Ewy nie ma znaczenia dla chrześcijaństwa” – pisze dr Purdom.
Ale dla dr Purdom fakty mają się inaczej. „Historyczni Adam i Ewa oraz pierwszy grzech stanowią fundament Ewangelii. Zła wiadomość, grzech i śmierć mają początek w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy oboje zgrzeszyli (…) Potrzebujemy dobrej nowiny, łaski i życia, które znajdujemy przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus jest rozwiązaniem problemu zła, który rozpoczął się w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie zwrócił uwagę na to powiązanie w 5 rozdz. Listu do Rzymian”.
A oto dowody na istnienie Adama i Ewy: „Jednym  z najbardziej przekonujących genetycznych dowodów na pierwszą ludzka parę stworzoną bezpośrednio przez Boga jest badanie mitochondrialnym DNA przeprowadzone przez kreacjonistycznego genetyka dr Nathaniela Jeansona. Pokazuje on jasno i wyraźnie, że kobieta będąca wspólnym dla ludzi przodkiem (biblijna Ewa)  żyła w biblijnych ramach czasowych, a więc kilka tysięcy lat temu (…) Poza tym, genetyka wyraźnie pokazuje, że ludzie i szympansy nie mają tego samego przodka. Jest wiele różnic w ich DNA, które całkowicie zaprzeczają możliwości posiadania wspólnego przodka sprzed kilku milionów lat” – mówi dr Purdom.
Dr Purdom uważa, że chrześcijanie na całym świecie muszą mieć ową świadomość prawdziwości istnienia Adama i Ewy: „Chrześcijanie powinni być świadomi naukowego dowodu na stworzenie, bo Księga Rodzaju jest przedmiotem najgorętszych debat wśród ewangelicznych wierzących. Musimy pokazać ludziom, że nauka potwierdza historię tam przedstawioną”.

 http://www.fronda.pl/a/no-prosze-genetyk-naukowo-potwierdza-prawdziwosc-historii-biblijnej-o-adamie-i-ewie,75278.html