Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

wtorek, 17 marca 2009

Rok Kapłaństwa

Wczoraj, 16 III podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa "Misyjna tożsamość kapłana w Kościele" Ojciec Swięty Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłaństwa. Będziemy się nim cieszyć jeszcze przed zakończeniem obchodów Roku św. Pawła.

„Wymiar misyjny kapłana wynika z jego sakramentalnego upodobnienia do Chrystusa jako Głowy.Wiąże się w konsekwencji ze szczerym, całościowym przyjęciem tego, co tradycja kościelna określa jako apostolską formę życia. Polega ona na «nowym życiu» rozumianym duchowo, na «nowym stylu życia» zapoczątkowanym przez Pana Jezusa i przyjętym przez apostołów. Choć sakramenty działają skutecznie bez względu na sytuację egzystencjalną danego księdza, potrzebne, a nawet niezbędne jest dążenie do moralnej doskonałości, które winno być obecne w każdym kapłańskim sercu. Właśnie by sprzyjać temu dążeniu księży do duchowej doskonałości, od której przede wszystkim zależy skuteczność ich posługi, postanowiłem ogłosić specjalny «Rok Kapłaństwa», który trwać będzie od najbliższego 19 czerwca do 19 czerwca 2010 r. Mija bowiem 150 lat od śmierci świętego proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya, prawdziwego wzoru pasterza w służbie owczarni Chrystusa ”.

Módlmy się za kapłanów i przygotowujących do kapłaństwa.

Brak komentarzy: