Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

środa, 31 sierpnia 2011

Pomoc

W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego,
święty Michale Archaniele
broń nas w walce przeciw księstwom i mocom,
przeciw władcom ciemności tego świata
oraz złym duchom, krążącym w przestworzach.

Przybądź na pomoc ludziom
których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje
oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej.

Ciebie czci Kościół święty jako Stróża i Patrona;
Tobie powierzył Pan odkupione dusze,
byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości.

Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi stopami starł szatana
i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kośiołowi.

Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego,
aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie,
i pochwyć smoka, węża starodawnego,
który jest diabłem i szatanem,
a związawszy go rzuć w przepaść,
aby więcej nie zwodził narodów. Amen.

(Pełna modlitwa Leona XIII)

Brak komentarzy: