Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

środa, 31 sierpnia 2016

Intencje papieskie

Niejasne i dwuznaczne wideo.
Pan Fülep: Papież Franciszek w styczniu tego roku ujawnił swoją intencję modlitewną w sprawie dialogu międzyreligijnego. Ojciec Święty mówi, że „modli się o szczery dialog między mężczyznami i kobietami różnych religii, i aby ów dialog przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości." W teledysku widzimy argentyńskiego papieża z wyznawcami innych religii, w tym Żydów, Muzułmanów i Buddystów, którzy wyznają swą wiarę i wspólnie deklarują, że wierzą w miłość. Papież wzywa do dialogu międzyreligijnego, zauważając, "większość mieszkańców planety deklaruje się jako wierzący ", a więc: "to powinno doprowadzić do dialogu między religiami ". "Tylko poprzez dialog ", podkreśla, "będziemy w stanie wyeliminować nietolerancje i dyskryminacje". Stwierdza, że dialog międzyreligijny jest "warunkiem koniecznym dla pokój na świecie ", papież mówi: "nie możemy przestać modlić się lub współpracować z tymi, którzy myślą inaczej”. Wyraża nadzieję, że jego prośba o modlitwe rozprzestrzeni się na wszystkich ludzi. "W tym szerokim zakresie religii ", Franciszek stwierdza, że ​​"istnieje tylko jedna pewność dla wszystkich: wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi" i mówi, że ma zaufanie do naszych modlitw. W ostatnim ujęciu widzimy małego Jezusa wśród Buddy, Menorah i Muzułmańskiego łańcucha modlitewnego. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga, a Kościół Katolicki naucza, że wiara i chrzest są konieczne do zbawienia, a wiemy, że Boże Synostwo jest owocem usprawiedliwienia, widząc ten film możemy się wstydzić ...

Jego Ekscelencja bp Schneider: Oczywiście. Niestety, ta wypowiedź papieża jest bardzo myląca i niejednoznaczna. Jest zamieszanie, bo jest umieszczony na równi poziom naturalny, zgodnie z którym wszyscy ludzie są stworzeniami Boga i poziom nadprzyrodzony, zgodnie z którym tylko ci, którzy wierzą w Chrystusa i przyjęli chrzest są dziećmi Boga. Tylko ci są Synami Bożymi, którzy wierzą w Chrystusa, którzy nie rodzą się z ciała i krwi, ale z Boga przez wiarę w Chrystusa i chrzest. To jest uznane przez samego Boga w Ewangelii Jana. Powyższa deklaracja papieża zaprzecza w pewnym sensie słowom samego Boga. I tak jak napisał Paweł, to tylko w Chrystusie i przez Ducha Świętego, który jest wylany w naszym sercu możemy mówić "Abba, Ojcze". Opierając się na słowie Boga, jest to absolutnie jasne. Oczywiście, Chrystus przelał swoją krew, aby odkupić wszystkich, każdego człowieka. To jest celem wykupu. I dlatego każdy człowiek może stać się dzieckiem Bożym, kiedy przyjmuje Chrystusa przez wiarę i chrzest. Więc musimy te różnice absolutnie jasno widzieć.
http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html#more

Brak komentarzy: