Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

poniedziałek, 28 maja 2012

3 kwietnia 33


"Uroczystości Triduum Paschalnego, poprzedzające Wielkanoc - najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym, mają charakter ruchomy. Oznacza to, że w kolejnych latach przypadają w zupełnie inne dni. Ze względu na obowiązującą tradycję, pewnie nigdy się to nie zmieni. Naukowcy są jednak przekonani, że udało im się wreszcie precyzyjnie określić datę śmierci Jezusa. Z przeprowadzonego przez nich dochodzenia wynika, że Chrystus umarł na krzyżu w piątek, 3 kwietnia 33 r. Na jakiej podstawie eksperci oparli to rozstrzygnięcie?

Okazuje się, że kluczem do rozwiązania wielkiej zagadki chrześcijaństwa było trzęsienie ziemi, do jakiego doszło w okolicy Morza Martwego, zaledwie 20 kilometrów od Jerozolimy. Naukowcy po prostu powiązali wiedzę na temat zjawisk sejsmicznych, do jakich dochodziło na tym obszarze do 36 r. n.e. oraz zawarte w Ewangelii Mateusza informacje na temat wielkiego trzęsienia ziemi, które doprowadziło do tego, że nawet groby zaczęły się otwierać. Chodzi dokładnie o następujący fragment:
"A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: "Prawdziwie, Ten był Synem Bożym"" (cytat pochodzi z Biblii Tysiąclecia).

Jednym z najważniejszych etapów prowadzonych badań była analiza ukrytych pod osadem warstw gleby w rejonie plaży Ein Gedi. Uwzględniono także szereg wskazówek, które znajdują się w źródłach historycznych. Badacze wzięli pod uwagę m.in. fakt, że w czasie ukrzyżowania Piłat był prokuratorem Judei (piastował tę funkcję od 26 do 36 r. n.e.) oraz że egzekucja Chrystusa odbyła się w piątek (ten dzień tygodnia jako datę wykonania wyroku śmierci na Jezusie wskazują wszystkie Ewangelie kanoniczne) - poinformował dziennik "Daily Mail".

Pomocna okazała się również wskazówka dotycząca szabatu, który miał się rozpocząć kilka godzin po śmierci Jezusa (ten świąteczny dzień rozpoczyna się wraz z piątkowym zachodem słońca i trwa aż do sobotniego zmierzchu).

Ewangelie wspominają również o tym, że Jezus oddał ducha przed 14. dniem nisan (dzień siódmego miesiąca w kalendarzu żydowskim, zaraz przed rozpoczęciem paschy).
Po złożeniu licznych elementów układanki w jedną całość naukowcy stwierdzili, że terminem, który niemal z pełnym przekonaniem można uznać za dzień, w którym Jezus umarł śmiercią męczeńską, jest 3 kwietnia 33 r. n.e. Tę datę - jako dzień, w którym prawdopodobnie umarł Jezus - wskazywano już wcześniej. Ale wówczas opierano się jedynie na źródłach biblijnych i historycznych. Dostępną wcześniej wiedzę udało się teraz wzbogacić o badania geologiczne.
Wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez geologów z Supersonic Geophysical oraz German Research Center for Geosciences zostały opublikowane w magazynie International Geology Review. "
red. WP

1 komentarz:

em pisze...

dzieki za wytłumaczenie skąd oni wzieli swe przypuszczenia