Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

niedziela, 3 czerwca 2012

Trino


"Nie potrafimy objąć oceanu naszymi ramionami, ale możemy do niego wejść. Nie potrafimy ogarnąć naszym umysłem tajemnicy Trójcy Świętej, ale możemy w Nią wejść!

Wpatrywanie się w Trójcę  jest najlepszym sposobem, aby przezwyciężyć pełen nienawiści podział, który istnieje w świecie oraz ułudę fałszywego piękna?. Trójca Święta objawia nam także prawdziwą drogę w kierunku jedności.

Spróbujmy więc wejść głębiej w tajemnicę Trójcy Świętej. Jak jednak możemy Ją wyrazić, skoro nie ma Ona granic?

Z pewnością najlepszym sposobem poznania oceanu jest zbliżenie się do niego i zanurzenie się w nim. To samo możemy zastosować w odniesieniu do Trójcy Świętej.

Nie potrzeba byśmy starali się złapać tę tajemnicę, pozwólmy raczej, aby to ona nas pochwyciła. Papież Jan Paweł II powiedział, że największym wyzwaniem dla nowego tysiąclecia jest uczynienie Kościoła domem i szkołą komunii, i dlatego zanim zaczniemy robić jakieś praktyczne plany, potrzebujemy najpierw promować duchowość komunii. Papież zaznaczył też, że duchowość komunii jest ponad wszystko inne - jest sercem kontemplacji tajemnicy Trójcy Świętej mieszkającej w nas."

o. R. Cantalamessa

Brak komentarzy: