Blog prowadzony przez dwóch franciszkanow: o. Adama pracującego w Niemczech i o. Dariusza pracującego
w Polsce. Znajdują się tu ich przemyślenia na temat wiary i misji.

Strona domowa http://ad.minorite.cz/

sobota, 11 czerwca 2016

On zbawi

Często wydaje nam się, że miłość prawdziwa powinna usuwać trudności, zachować nas od problemów. Gdy ich doświadczamy i jest nam trudno, to nam się wydaje, że Bóg nas opuścił, że nas nie kocha i nie zależy Mu na nas. Pan mówi u Izajasza (Iz 43,2), że trzeba nieraz nam bedzie w życiu iść przez wody, które nas będą chciały pochłonać i zatopić. Będzie nas spalał ogień nienawiści, zazdrości i ludzkiej niechęci. Tego Pan nie usunie i nie uchroni nas, bo życie nie byłoby życiem, gdybyśmy nie musieli w nim także cierpieć i trudzić się. Trzeba nam w nie wejść z Jego miłością, która nas będzie umacniać, chronić i prowadzić. On nas nie zostawi samymi i nie opuści. Uczyni dla nas coś więcej, On nas ocali i zbawi (Iz 43,2).

Brak komentarzy: